top of page

Teknisk Forvaltning

Move`s tekniske forvalter vil følge opp tekniske løfteinnretningen løpende og være bindeleddet mellom eier/ekstern forvalter og leverandører. I tillegg utfører vi blant annet reforhandling av eksisterende serviceavtaler. Inngår heiskontroll avtale og følger opp heiskontroll rapporter. Ivaretar fakturakontroll funksjonen.  

Move kan også bidra med digitale tjenester ved oppkobling av løfteinnretning mot Move`s skytjenester.

Heisadministrasjon

Fakturakontroll

 

1] Move er eier`s teknisk forvalter av deres heisanlegg-/ rulletrapper- /løfteplattformer og er kontaktpunktet ovenfor heisleverandør. 

2] Levere tjenester med komplett oppfølging av alle lovpålagte krav derav oppfølging av servicetale med heisleverandør og heiskontroll

3] Kontroll mot gjeldende avtale og øvrig markedspriser. 

4] Assets Management avtale (Heisadministrasjon) der Move påtar seg all oppfølging av deres heisanlegg legges inn under en felles flåteavtale med avtalt servicekonsept og heiskontroll i en avtale. 

Teknisk tilstandsrapport

 Kvalitetsrapport

1] Utarbeidelse av teknisk tilstandsrapport på deres heisanlegg som gir dere en 5 års investeringsplan.

2] Utarbeidelse av kvalitetsrapport som gir dere oversikt over kontraktsmessige leveranse og avvik, samt driftstekniske anbefaler der deres heisanlegg har store utgifter, eller høy driftsstans. 

FDV | Servicehefte

1] MOVE gjennomgår FDV underlag som er overlevert av heisleverandører etter TEK-97. Vi ser at svært mange FDV avviker fra produktet som er levert og mangler av innhold som eier er ansvarlig for. 

2] Løpende oppfølging av servicehefte for den enkelte heis som er lovpålagt iht. plan og bygningsloven. 

3] QR-kode med tilgang til FDV dokumentasjon direkte på deres anlegg.

Serviceavtale

Alarmavtale

1] Utarbeider eller reforhandler service og alarmavtale for deres heisanlegg. Våre kontrakter er bransjens mest bærekraftige avtale med færrest mulig administrative oppgaver og oppføling. 

2] Mulighet for å delta på flåteavtaler med øvrig Move kunder, derav større eiendomsselskaper, forvaltere, sameier og borrettslag. Dette vil gi dere større gruppe fordeler og lavere kostnader.  

3] Løpende oppfølging av serviceavvik og innhente tilbud fra heisleverandører.

Budsjettering

Investeringsplan

1] Utarbeidelse av investeringsplan for 5 år med løpende anbefalte budsjetter for kommende 2 år. 

2] Løpende budsjettering og håndtering av tilbud fra heisleverandører mot fremtidige investering og fordeling mellom eier-kostnad og leietager kostnad. 

Digital tjenster

1] Få tilgang til deres digitale serviceloggbok med mulighet til å melde feil og mangler direkte til heisleverandør. 

2] Få kontroll over hvem som kan bestille reparasjon av heis med å knytte deres anlegg direkte til elektronisk bestilling til heisleverandør og få bistand løpende med oppfølgingen.  

3] Få muligheten til å få oversikt over alle åpne avvik fra servicebesøk, heiskontroll og annet offentlige pålegg samlet i deres digitale loggbok. 

4] Enkelt bestilling for å innhente tilbud, få utført reparasjoner, oppdatere avvik hos heiskontrollen på en av samme plattform. MOVE har API integrasjon mot utvalgt rammeavtale leverandør på heiskontroll leveranse. 

Heiskontroll

Heiskontroll avvik

1] Reforhandle dagens heiskontrollavtale eller signere assets management avtale og bli med på flåteavtale med utvalgt Heiskontroll som gir dere flere fordeler. 

2] Oppfølging av avvik og innhente tilbud fra heisleverandører. 

Garanti oppfølging

 Reklamasjon oppfølging

1] Garanti oppfølging i reklamasjonsperioden etter 1 år, 3 år og før utgangen av garantiperioden på 5 år.  Vi gjennomfører kontroll av med blant annet elektroniske verktøy for å vurdere kvaliteten på service og tilstand på anlegget. 

2] Reklamasjonsoppfølging løpende og der deres heisanlegg avviker fra avtalt leveranse, får vår teknisk forvalter opp dette automatisk i sin portal under "reklamasjon-avvik" og vi vil da informere dere og ta reklamasjon videre med heisleverandør. 

Kursing

1] Vi utfører kursing av driftspersonell og annet personell som skal betjene heiser, rulletrapper, løfteplattformer, etc. 

2] Vi har online kurs som våre kunder bestille og få kursbevis. 

bottom of page