top of page

Personflyt rådgivning

Personflyt rådgivning er en viktig del av prosjektets tidlige fase. Dette gjelder uavhengig om du planlegger for en festival, offentlig sammenkomst, ny eller endringer av offentlig transportstasjoner eller bygninger. Kvalitetssikring av design og areal kan gi eier betydelige besparer og optimering av inntjening og ikke minst gi det beste bruker opplevelsen.

Vår sterke anbefaling er å gjennomføre en design kontroll fra første steg i prosjektet. Det vil si fra skisseprosjekt til detaljprosjekteringen.

Våre kunder er både private og offentlige aktører.

Optimalisering av design

og

Areal optimalisering

1] Konvertering av fellesareal til eksklusiv areal (leietager areal). Dette vil gi eier en betydelig merverdi av sin eiendom. 

2] Kantine | Auditorium | personflyt optimalisering og vurdering av plassering av toaletter og øvrig servering. 

3] Trappeflyt optimalisering og 

4] Funksjonskontroll av fellesfunksjoner derav rulletrapper/heis/moving walks mot byggets funksjoner. 

Breeam ENE-06

og

Bruksmønster analyse

1] Pre-testing av byggets kvalitet / områdets kvalitet. 

2] Pre -testing av funksjoner mot leveranser mot inntektsmuligheter. 

3] Verdisetting av vegger

4] Skilting optimalisering 

5] LOS - level of service kvalitet

6] Heatmaps | Walkways analyser

7] Kø-analyser 

8] Komplett bruksmønster analyse av bygget i tråd med ENE-06 - Breeam.

Sluttbrukerens opplevelse

og 

Teknisk ytelseskontroll

1] Opplev sluttbrukerens opplevelse av deres design i tidligfasen og få en avsjekk mot ventetider, køer og flaskehalser.  Få en forståelse av tilgjengelig fellesareal som bør konverteres til eksklusiv areal.  

2] Avsjekk mot tekniske leveranser og om den kvalitet kan/bør endres mot funksjoner. Dette kan være trapper, heiser, rulletrapper, dører, korridorer, kantine, auditorium samt andre fellesarealer.  

bottom of page