top of page

Heisteknisk rådgivning

MOVE gir teknisk rådgivning til alle typer løfteinnretninger, dette kan være heiser, rulletrapper, løfteplattformer, saksebord, fasadeheiser. Vi prosjekterer alle typer løsninger og utarbeider beskrivelser og innheter tilbud fra leverandørmarkedet.  Vi prosjekterer løsning fra både heisdirektivet og maskindirektivet.

Våre kunder er både private og offentlige aktører.

Nybygg

 

1] Heisanalyser, avklare antall heiser, rulletrapper, adgangssperrer, type inngangsdører

2] Prosjektering av overnevnte teknisk løsninger samt ivareta breeam ENE-06 designfase

3] Utarbeidelse av tilbudsunderlag, evaluere og innstille

4] Utføre løpende kvalitetskontroll og kontroll ved ferdigstillelse av tekniske installasjonen

5] Utføre overtakelsesforretning av innkjøpet

6] Garanti- og reklamasjons oppfølging

Breeam | Heisanalyser

1] Utarbeidelse av konsept for vertikale tekniske installasjoner. heiser|rulletrapper| rullebånd 

2] Ivareta ENE-06 i designfasen, gir 1 poeng

3] Optimalisere antall heiser med søkelys på minst mulig areal for tekniske installasjonen.

4] Vurdere optimaliseringen mot personflyt planleggingen av bygget.

5] Utarbeidelse av breeam underlag i designfasen

Rehabilitering av eksisterende bygg

1] Oppmåling av eksisterende heissjakter med optimalisering av heisteknisk løsning

2] Heisanalyser, avklare antall heiser, rulletrapper, adgangssperrer

3] Prosjektering av teknisk løsning samt ivareta breeam ENE-06 designfase

4] Utarbeidelse av tilbudsunderlag, evaluere og innstille

5]  Utføre løpende kvalitetskontroll og kontroll ved ferdigstillelse av tekniske installasjonen

6] Utføre overtakelsesforretning av innkjøpet

7] Garanti- og reklamasjons oppfølging

Etterinstallasjon av heis

1] Utarbeidelse av mulighetsstudie som danner et grunnlag for et forprosjekt 

2] Søke om tilskudd til forprosjektet og installasjon av heis.

3] Vi stiller med Prosjektleder og utarbeider underlag for generalforsamling i de ulike fasene

4] Vi prosjekterer komplett løsning som tar hensyn til branntekniske elementer, konstruktive elementer, myndighetskrav og komplett byggesøknad.

5] Utarbeidelse av tilbudsunderlag, evaluere og innstille

6] Utføre løpende kvalitetskontroll og kontroll ved ferdigstillelse av tekniske installasjonen

7] Utføre overtakelsesforretning av innkjøpet

Modernisering av

heiser, rulletrapper

1] Behovskartlegging / tilstandsanalyse av dagens anlegg.

2] Avklare hvilke komponenter som bør skiftes ut

3] Vurdere hvilke nye offentlige krav iht som vil inntre ved moderniseringen

4] Utføre en ridecomfort analyse av dagens anlegg,

5] Prosjektering av teknisk løsning

6] Utarbeidelse av tilbudsunderlag, evaluere og innstille

7]  Utføre løpende kvalitetskontroll og kontroll ved ferdigstillelse av tekniske installasjonen

8] Utføre overtakelsesforretning av innkjøpet

Kontroll | Overtakelse | Garanti oppfølging

1] Vi utfører løpende kontroller under utførelse og gir prosjektledelsen status rapport mtp fremdrift, kvalitet mot avtalt leveranse. Hensikten er å avklare avvik så tidlig som mulig slik at leverandør får rettet dette så tidlig som mulig.

 

2] Utfører overtakelsesforretning med gjennomgang av komplett leveranse inkludert dialog med Teknisk kontroll organ. 

 

3] Vår avdeling teknisk forvaltning vil ivareta eiers garantioppfølging.

bottom of page