Waldemar Thranes gate 40

Waldemar Thranes gate 40

Oppdragsgiver: Sameiet Waldemar Thranes gate 40
Samarbeidspartner: MBM Prosjekt
Status: Under gjennomføring

MOVE er engasjert av Waldemar Thranes gate 40 for å utarbeide et forprosjekt i forbindelse med installasjon av heis i eksisterende bygård. Prosjektet omfatter installasjon av heis og heissjakt med gangbruer i indre gårdsrom.