Trelleborg

Trelleborg

Oppdragsgiver: Trelleborg
Samarbeidspartner: MBM Prosjekt
Status: Ferdigstilt

Utskiftning av et heisanlegg sør for Drammen. MOVE hadde ansvaret for bygningsentreprisen og byggeleder under gjennomføringen.