Tors gate 1

Tors gate 1

Oppdragsgiver: Sameiet Tors gate
Samarbeidspartner: MBM Prosjekt
Status: Under utvikling

Utarbeidelse av prosjektering og konkurransegrunnlag i forbindelse med etablering av heis i eksisterende trappeløp. MOVE har overordnet ansvar for prosjektering og utførelse. Heisleverandøren vil bli kontrahert direkte til byggherren.