Thulstrups gate 5-7

Thulstrupsgate 5-7

Oppdragsgiver: Fredensborg Norge
Samarbeidspartner: Fredensborg Norge
Status: Under utvikling

Etablering av totalt 4 heisanlegg i eksisterende trappeløp. MOVE har ansvaret for søknad om tilskudd, i tillegg til utarbeidelse av konkurransegrunnlag/prosjekteringsbeskrivelse i forbindelse med heisetableringen.