Thomas Heftyes gate 64

Thomas Heftyes gate 64

Oppdragsgiver: Sameiet Thomas Heftyes gate 64
Samarbeidspartner: Unionconsult
Status: Ferdigstilt

MOVE bistår Thomas Heftyes gate 64 med utarbeidelse av prosjekteringsbeskrivelse og konkurransegrunnlag, samt bistand i forbindelse med tilskuddssøknad. Prosjektet består av totalt fire heisanlegg som skal betjene samtlige eiere og gi sameiet livsløpsboliger.