St. Olavs plass 1

St. Olavs plass 1

Oppdragsgiver: Seff Holding
Samarbeidspartner: Seff Holding
Status: Ferdigstilt

Utskifting og installasjon av totalt 5 heisanlegg, herunder 3 nye installasjoner og 2 modernisering. MOVE har ansvaret for prosjekteringsbeskrivelse/konkurransegrunnlag, i tillegg til å være byggherrens prosjektleder under gjennomføringen.