Nordengveien 76

Nordengveien 76

Oppdragsgiver: Nordengveien 76
Samarbeidspartner: BA5 Invest
Status: Ferdigstilt

Rehabilitering av flermannsbolig med seks leiligheter. MOVE hadde ansvaret for prosjektering/konkurransegrunnlag, samt byggherrens prosjektleder under gjennomføringen.