Niels Jules gate 25

Niels Jules gate 25

Oppdragsgiver: Sameiet Niels Jules gate 25
Samarbeidspartner: MBM Prosjekt
Status: Ferdigstilt

MOVE har hatt det overordnet ansvaret for forprosjektet. MOVE har også hatt ansvaret for utarbeidelse av tilskuddssøknad på vegne av byggherren til prosjektet.