Mostubben

Mostubben

Oppdragsgiver: Kvernstua
Samarbeidspartner: Dyvik & Fasting Arkitekter
Status: Ferdigstilt

MOVE er engasjert av Mostubben for å gjennomføre et forprosjekt i forbindelse med installasjon av heis utenpå eksisterende bygg. Prosjektet omfatter blant annet konstruksjonssikkerhetsundersøkelser, geotekniske undersøkelser og tidligkalkyle, samt søknader om tilskudd.