Maries gate 7

Maries gate 7

Oppdragsgiver: Sameiet Maries gate 7
Samarbeidspartner: Unionconsult
Status: Ferdigstilt

Installasjon av heis i eksisterende bygård på Majorstuen i Oslo. MOVE er byggherrens prosjektleder og har hatt ansvaret for prosjektering/konkurransegrunnlaget i forbindelse med valg av entreprenør. MOVE har den ansvarlige søkerrollen i prosjektet og bistått sameiet med søknad om tilskudd til installasjon av heis.