Kirkeveien 37

Kirkeveien 37

Oppdragsgiver: Sameiet Kirkeveien 37
Samarbeidspartner: Sameiet Kirkeveien 37
Status: Ferdigstilt

Modernisering av 2 heisanlegg på Majorstuen i Oslo. MOVE hadde ansvaret for kontraktsinngåelse og var byggherrens prosjektleder under gjennomføringen.