Karl Johans gate 19

Karl Johans gate 19

Oppdragsgiver: Fjellreven
Samarbeidspartner: Dyvik & Fasting Arkitekter
Status: Ferdigstilt

Etablering av ny butikk for Fjellreven. MOVE har hatt det overordnede ansvaret for prosjektering og utførelse.