Heisadministrasjon

Heisforvaltning – større portefølje

Oppdragsgiver: Generelle oppdragsgivere
Samarbeidspartner:
Status: Under gjennomføring

MOVE har ansvaret for administrativ drift av heisporteføljen til borettslag, eiendomsbesittere og eksterne eiendomsforvaltere. Porteføljen utgjør flere hundre heisanlegg på Østlandsområdet. Arbeidene består i kostnadskontroll, oppfølging av heisstans og offentlige pålegg på heisanleggene. MOVE har utarbeidet tilstandsrapport på samtlige heisanlegg med tilhørende tiltaksplan.