Heisadministrasjon

Heisadministrasjon – større portefølje

Oppdragsgiver: Fredensborg Norge
Samarbeidspartner: Fredensborg Norge
Status: Under gjennomføring

MOVE har ansvaret for administrativ drift av heisporteføljen til Fredensborg Norge. Arbeidet består i kostnadskontroll, oppfølging av heisstans og offentlige pålegg på heisanleggene. MOVE har utarbeidet tilstandsrapport på samtlige heisanlegg med tilhørende tiltaksplan.