Fearnleys gate 2

Fearnleys gate 2

Oppdragsgiver: Malt
Samarbeidspartner: MBM Prosjekt
Status: Under utvikling

Installasjon av heis i eksisterende bygård på Majorstuen. MOVE har ansvaret for forprosjektet i forbindelse med installasjon av heis. MOVE vil utarbeide prosjekteringsbeskrivelse/konkurransegrunnlaget for heisanlegget. MOVE har ansvaret bygningsentreprisen og prosjektleder.