Bjerregaards gate 2

Bjølsen og Bjerregaards gate 2

Oppdragsgiver: Fredensborg Norge
Samarbeidspartner: Fredensborg Norge
Status: Under utvikling

Utskiftning/fornyelse av totalt 9 heisanlegg, herunder 3 nye heisanlegg og 6 utskiftninger. MOVE har ansvaret for prosjekteringsbeskrivelse/konkurransegrunnlag, samt kontrahering av heisleverandøren.