Bankveien 10

Bankveien 10

Oppdragsgiver: Fredensborg Norge
Samarbeidspartner: Fredensborg Norge
Status: Ferdigstilt

Utskiftning av eksisterende heis. MOVE var byggherrens prosjektleder og rådgiver i forbindelse med valg av heisleverandør og overordnet ansvarlig for gjennomføringen.