Kirkeveien 147

AS Fagerbo – Kirkeveien 147

Oppdragsgiver: Oppgang C, D og E
Samarbeidspartner: MBM Prosjekt
Status: Under gjennomføring

Installasjon av 3 heisanlegg i eksisterende trappeløp. MOVE har ansvaret som ansvarlig søker, overordnet prosjektering og for bygningsentreprisen.