Våre tjenester

MOVE Consultancy har lang erfaring, spesialisert kompetanse og vi kjenner bransjen. Vårt hovedfokus er å sikre verdien av våre kunders investeringer og bidra til lavere driftskostnader ved eksisterende anlegg. Med profesjonelle forvaltningsledere, prosjektledere og et bransjeledende servicesenter har vi det som skal til for å gi en best mulig service og oppfølging på forvaltnings- og prosjekttjenester.

Vi besitter unike IT-verktøy og skreddersyr våre tjenester etter dine behov.

Heisadministrasjon

MOVE har innført et unikt konsept som gir deg full oversikt over drift og kostnader av din heis eller rulletrapp. En heisadministrasjonsavtale med MOVE innebærer tett oppfølging og kvalitetssikring av tjenestene som heisleverandørene leverer. Ved profesjonell oppfølging av vårt erfarne team sikrer deg riktig kostnad for drift av heisanlegget. I mange tilfeller betyr dette store direkte besparelser for våre kunder.

MOVE kan bistå med blant annet: 

 • Kostnadskontroll
 • Oppfølging av krav fra heiskontrollen
 • Reforhandling av serviceavtale
 • Løpende oppfølging av heisleverandøren
 • Tilstandsanalyser og vedlikeholdsplan
 • Oppfølging av større reparasjoner ifm vedlikehold

Rådgivning

MOVE bistår med rådgivningsoppgaver ifm installasjon, rehabilitering eller demontering av ditt heisanlegg. Som uavhengig rådgiver og prosjektleder vil MOVE sikre en optimal gjennomføring ved ethvert arbeid. Vi innehar en omfattende database med over 70 heis- og rulletrapp-produsenter som bidrar til at vi finner de beste løsningene for ditt anlegg.

MOVE kan bistå med blant annet utarbeidelser av:

 • Kravspesifikasjon – innhente tilbud til kontrakt
 • Breeam-analyse for heis, rulletrapp og rullebånd
 • Trafikk- og bevegelsesanalyse i bygget
 • Tegninger av heis og rulletrapp

Prosjekt

MOVE bistår med utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjekter. Vi sørger for at kunden har tilgang til oppdatert og tilgjengelig kompetanse og vi bidrar til en trygg og kontinuerlig oppfølging og gjennomføring av det enkelte prosjekt. 

MOVE kan bistå med blant annet:

 • Prosjekt- og byggeledelse ifm installering av heis, rulletrapp og rullebånd
 • Ivaretagelse av Byggherreforskriften, planleggingsfasen og utførelsen av prosjektene


Installasjon av heis i eksisterende bygg 
MOVE er spesialisert på etterinstallasjon av heisanlegg i eksisterende bygg. Vi bistår i hele prosessen – fra idé til overlevering. Vi sørger for at kunden får optimale tilskudd som er mulig å fremskaffe.